Kilder

Dette er noen av de mest sentrale nettbaserte kildene våre vedrørende Usbekistan. Vi gjør oppmerksom på at kildehenvisningene til enkeltland kun er å betrakte som en innføring i sentrale kilder. Listen er på ingen måte uttømmende eller fullstendig.