Velkommen til Landinfo.no


På Landinfos nettsider publiserer vi responser og temanotater som er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter.

Nettsidene gir også informasjon om hva som er Landinfos oppgaver, og hvordan vi jobber.