Befolkningen på Krim – statsborgerskap, identitetsdokumenter, bostedsregistrering og grensepassering