Går eiendomsretten tapt når en russisk borger blir løst fra russisk statsborgerskap?