Hviterussland: Myndighetenes bruk av tortur og umenneskelig behandling