Irak: Situasjonen for minoriteter og andre sårbare grupper i lys av sikkerhetssituasjonen