Ukraina: Majdan-demonstrantene og straffereaksjoner