Russland: Utstedelse av utenrikspass og engangsreisebevis ved russisk utenriksstasjon i Norge