Årsrapport 2008

27.05.2009
Årsrapporten omtaler blant annet hvilke aktiviter og reiser Landinfo foretok i løpet av 2008.