Årsrapport 2009

18.05.2010

Årsrapporten omtaler blant annet hvilke aktiviteter og reiser Landinfo foretok i løpet av 2009.