Årsrapport 2011

12.04.2012

Årsrapporten omtaler blant annet hvilke aktiviter og reiser Landinfo foretok i løpet av 2011.