Årsrapport 2012

30.04.2013

Årsrapporten omtaler blant annet hvilke aktiviteter og reiser Landinfo foretok i løpet av 2012.