Du er her: Hovedside / Om Landinfo / Ansatte

Ansatte

09.01.2018

Leder

 

Jörg Lange - cand.polit. med statsvitenskap hovedfag. Jörg Lange er tidligere landrådgiver for Balkan, Øst-Europa og Tyrkia i Landinfo og har også bakgrunn som landrådgiver i UDI. Videre har han lang erfaring fra samfunnspolitisk arbeid i Tyrkia, Slovakia, Tsjekkia og Bulgaria.

 

Assisterende leder

 

Kristin Nysted - cand.polit. med statsvitenskap hovedfag. Kristin Nysted er også landrådgiver for Balkan. Hun har bakgrunn som landrådgiver i UNE og har også lang erfaring som saksbehandler og landrådgiver i Utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet hvor hun arbeidet med Øst-Europa, Balkan og Asia. Videre har hun jobbet som utlendingsattaché ved Norges ambassader i Islamabad og Beograd.

Landinfos ansatte er organisert i områdedesker.

 

Afrika-desken

 

Bjørn R. Claussen - landrådgiver for Somalia og Etiopia. Bjørn har en mastergrad fra Centre for Peace Studies (CPS) i Tromsø og har erfaring blant annet fra internasjonale operasjoner for Forsvaret. Han har også studert sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Hans Petter Hergum – landrådgiver for Øst- og Sørlige Afrika. Cand.philol. med hovedfag i samfunnsgeografi. Han har bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp og UD. Siden 1986 har han arbeidet med bistand og politikk rettet primært mot Sørlige Afrika. Han har blant annet vært regionansvarlig for Sørlige Afrika (KN) i flere år med bosted i Gaborone (Botswana) og politisk sekretær ved Norges ambassade i Harare (Zimbabwe).

Anne Moseng Knutsen - landrådgiver for Vest- og Nord-Afrika. Anne Moseng Knutsen er dr. art. i språkvitenskap. Hun har bakgrunn fra universitets- og høgskolesektoren og har deltatt i flere forskningsprosjekter i Vest-Afrika. Hun har også arbeidet som saksbehandler i asylavdelingen i UDI.

Grethe Neufeld - landrådgiver for Øst- og Sentral-Afrika. Grethe Neufeld er cand.polit. med statsvitenskap hovedfag. Hun har lang erfaring fra arbeid i utlendingsforvaltningen. Hun var landrådgiver i UDI i perioden 1990-2005, og har tidligere også jobbet som saksbehandler i UDI.

Dag Petterson - landrådgiver for Øst-Afrika. Dag Petterson er cand. philol med hovedfag i norsk og med arabisk og historie i fagkretsen. Han har lang og bred erfaring fra arbeid i utlendingsforvaltningen. Videre har han arbeidet som spesialutsending for utlendingssaker ved Norges ambassader i Colombo, Damaskus og Nairobi.

Geir Skogseth - landrådgiver for Sentral-, Vest- og Nord-Afrika. Geir Skogseth er cand.philol. med arabisk hovedfag. Han har bakgrunn som landrådgiver og saksbehandler i UDI. Videre har han jobbet som visumattaché ved Norges ambassade i Abidjan (Elfenbenskysten) og som pressetalsmann for den internasjonale observatørstyrken i Hebron.

Anja Østberg Hansen - dokumentalist/researcher. Administrasjon og oppdatering av Landdatabasen. Har studert bibliotek- og informasjonsvitenskap, fransk og journalistikk.

 

Asia-desken

 

Barbo Helling – landrådgiver for Asia. Barbo Helling er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har bred bakgrunn fra arbeid med flyktningrelaterte spørsmål i offentlig forvaltning. Videre har hun i flere år arbeidet i Utlendingsnemndas sekretariat.   

Line Johannessen - landrådgiver for Asia. Line er cand.polit. med hovedfag i sosiologi og har blant annet Sør-Asiakunnskap i fagkretsen. Hun har jobbet som saksbehandler i UDI og som ambulerende utlendingsattaché ved Norges ambassade i Beograd.

Eli Melby - landrådgiver for Asia. Eli Melby er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi. Hun har tidligere jobbet med asylsaker i seks år i Utlendingsnemnda. Hun har også arbeidet innen oppdragsforskning i Norge, og har videre bodd fem år i Bangladesh der hun var tilknyttet FNs World Food Programme og NORAD.

Geir-Aage Neerbye - landrådgiver for Asia. Geir-Aage Neerbye har lang erfaring som landrådgiver både i UNE og i Utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet. Han har også jobbet som utlendingsattaché ved ambassaden i Colombo (Sri Lanka). 

Camilla Frøseth Wedul - landrådgiver for Asia. Camilla Frøseth Wedul har mastergrad i sosialantropologi med bl.a. storfag kinesisk i fagkretsen. Hun har jobbet mange år med Kina og Vietnam ved Norsk senter for menneskerettigheter og har i tillegg jobbet ved Norges utenriksstasjoner i Beijing og Shanghai.

Karianne Hassel - dokumentalist/researcher. Administrasjon og oppdatering av Landdatabasen. Karianne Hassel er utdannet fag- og forskningsbibliotekar. Hun har bred arkivfaglig erfaring fra blant annet Politiets data- og materielltjeneste, Luftfartstilsynet og FAD. 

 

Midtøsten-desken

 

Gro Hasselknippe - landrådgiver for Midtøsten. Cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap og med fransk og Øst-Europakunnskap i fagkretsen. Hasselknippe har blant annet bakgrunn fra kvalitativ og kvantitativ Midtøsten-forskning i Fafo i åtte år. Hun har også vært bosatt i Jordan i fem år.

Are Hovdenak – landrådgiver for Midtøsten. Cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap og med historie og arabisk i fagkretsen. Har erfaring fra Midtøsten-forskning ved Institutt for fredsforskning (PRIO), journalistikk og humanitært arbeid. Har bodd i perioder i Libanon, Jordan og Gaza.

Kai Kverme - landrådgiver for Midtøsten. Han har MA i arabisk, og har undervist ved Universitetet i Oslo i flere år. Han har også arbeidet som prosjektkoordinator og forsker ved UiO, og har bodd i Libanon og Egypt i lengre perioder.

Håken R. Nilson - landrådgiver for Midtøsten. Håken R. Nilson er cand.polit. med statsvitenskap hovedfag. Han har bakgrunn som landrådgiver i UDI. Videre har han lang erfaring fra forskningsarbeid innenfor emner som nordområdene og nordisk og europeisk samarbeid. Han har vært tilknyttet Europaprogrammet, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Tampere Peace Research Institute.

Aslak Vardund - landrådgiver for Midtøsten. Cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi. Historie og arabisk i fagkretsen. Har bl.a. arbeidet som observatør og liaisonoffiser i den internasjonale observatørstyrken i Hebron, som saksbehandler i UDI og som utlendingsattaché ved Norges ambassade i Damaskus.

Sidsel Wiborg - landrådgiver for Midtøsten. Sidsel Wiborg er cand.philol. med religionshistorie hovedfag. Hun har bakgrunn som landrådgiver i UNE og har også lang erfaring som både saksbehandler og landrådgiver i Utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet.

Nina Østby Pedersen - dokumentalist/researcher. Administrasjon og oppdatering av Landdatabasen. Nina Østby Pedersen er cand.philol. med historie hovedfag. Hun har bakgrunn fra arbeid med Landdatabasen i UDI.

 

Europa / Sentral-Asia / Latin-Amerika-desken

 

Rebecca Fasmer - landrådgiver for Balkan. Master i sosiologi fra London School of Economics med menneskerett og etnisk nasjonalisme i fagkretsen. Hun har tidligere arbeidet med asylsaker i Utlendingsnemnda, og har ellers bakgrunn fra arbeid som politisk analytiker for EU i Bosnia-Hercegovina.

Vibeke Kolderup - landrådgiver. Cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap og med fransk og studier i internasjonale relasjoner i fagkretsen. Hun har jobbet en del år i Utlendingsnemnda med asylsaker fra tidligere Sovjetrepublikker, med fokus på Aserbajdsjan og Tsjetsjenia.

Marit Mageli - landrådgiver for tidligere Sovjetrepublikker og Latin-Amerika. Marit Mageli er cand.polit. med statsvitenskap hovedfag og spansk mellomfag. Hun har lang erfaring som landrådgiver både i UNE og i Utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet. Videre har hun jobbet for UNHCR i Caracas (Venezuela) og vært visumattaché ved Norges ambassade i Santiago (Chile).  

Kristin Nysted - assisterende leder og landrådgiver for Balkan. Kristin Nysted er cand.polit. med statsvitenskap hovedfag. Hun har bakgrunn som landrådgiver i UNE og har også lang erfaring som saksbehandler og landrådgiver i Utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet hvor hun arbeidet med Øst-Europa, Balkan og Asia. Videre har hun jobbet som utlendingsattaché ved Norges ambassader i Islamabad og Beograd. 

Beate Martnes - dokumentalist/researcher. Administrasjon og oppdatering av Landdatabasen. Beate Martnes er cand.mag. med språk og sosialantropologi i fagkretsen. I tillegg er hun utdannet fag- og forskningsbibliotekar. Hun har bakgrunn fra arbeid med Landdatabasen i UDI og hun spilte en sentral rolle i utviklingen av denne databasen i 2001. Hun har også jobbet i Politiets utlendingsenhet.

 

Ansvar for Landdatabasen

 

Martha Gjelseth - dokumentalist/researcher. Hovedansvarlig for administrasjon og oppdatering av Landdatabasen. Også ansvarlig for kursing i bruk av Landdatabasen. Martha Gjelseth er cand.philol. med historie hovedfag. Hun har også informatikk og andre realfag i fagkretsen. Hun har bakgrunn fra arbeid med Landdatabasen i UDI og hun spilte en sentral rolle i utviklingen av denne databasen i 2001. Tidligere har hun også utviklet en forskningsdatabase ved Universitetet i Oslo.

 

Ansvar for administrative oppgaver

 

Anita Jenling Gauslaa Lim– rådgiver i staben. Bachelor i internasjonale studier med historie, italiensk og menneskerettigheter i fagkretsen. Anita har bodd syv år i Italia og ett år i USA. Hun har bakgrunn fra Namsfogden i Oslo og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. Hun har også erfaring som pro bono-konsulent i Prospera Stiftelsen, og hun jobber freelance som oversetter. 

Hanne Siljeholm Christiansen - rådgiver i staben. Hanne Siljeholm Christiansen har en mastergrad i Education and Development fra University of Bristol, med utviklingsstudier, sosiologi og spansk i fagkretsen. Hun har bred erfaring fra utlendingsforvaltningen, og har tidligere jobbet i Politiets Utlendingsenhet, Utlendingsseksjonen i Oslo Politidistrikt og ved Region- og mottaksavdelingen i UDI.