Dagestan, Tsjetsjenia og Ingusjetia: Religionsutøvelse