El Salvador: Gjengkriminalitet og sikkerhetssituasjonen