Jordan: Palestinerne i Jordan – statsborgerskap og reisedokumenter