Palestina: Kollaboratørvirksomhet i de palestinske områdene