Afghanistan: Kommentarer til endringer i UNHCRs anbefalinger om internflukt og relokalisering