Afghanistan: Krav til foreldres samtykke ved søknad om statsborgerskap for barn