Afghanistan: Sikkerhetssituasjon og konfliktmønster i 2019