Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sentrale regionen og i det sentrale høyland