Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i Kabul by – oppdatering