Afghanistan: Sivile afghanere tilknyttet internasjonal virksomhet