Afghanistan: Talibans regime – situasjonen etter maktovertakelsen