Colombia: Væpnede grupper etter fredsavtalen med FARC i 2016 og pågående fredsforhandlinger med andre irregulære grupper