Georgia: Situasjonen for politisk opposisjonelle UNM-medlemmer