Irak: Diyala provins – sikkerhetssituasjonen per november 2018