Irak: Ninewa provins – sikkerhetssituasjonen per oktober 2018