Irak: Relasjoner mellom militante grupperinger – en oversikt