Irak: Trusler mot personer som har arbeidet for internasjonale styrker – situasjonen etter august 2021