Kamerun: Utvikling i anglofon-konflikten juli 2018–desember 2019