Nigeria: Bakgrunn for kvinners migrasjon til Europa for å arbeide i prostitusjon