Palestina: Hamas og situasjonen for tidligere medlemmer ved retur til Gaza