Palestina: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd