Peru: Løsning fra statsborgerskap og rettigheter til eiendom og pensjon