Senegal: Prosedyre for søknad om nasjonalt ID-kort og pass ved Senegals ambassader i Europa