Somalia: Awdal-regionen, Gadabursi-klanen og oppslutning om Somaliland