Somalia: Relokalisering av nomadebefolkning fra NordSomalia til Sør-Somalia på 1970-tallet