Somalia: Sikkerhetsmessige utfordringer i Mogadishu