Usbekistan: Utstedelse av pass og laissez-passer fra usbekisk utenriksstasjon