Landinfos årsrapport for 2021


I årsrapporten omtales blant annet Landinfos satsingsområder i 2022, de ulike deskenes arbeid i 2021 samt Landinfos internasjonale arbeid.