Landinfos årsrapport for 2019


I årsrapporten omtales blant annet Landinfos satsingsområder i 2020, de ulike deskenes arbeid i 2019, enkelte av informasjonsinnhentingsreisene samt Landinfos internasjonale arbeid.