Landinfos årsrapport for 2020


I årsrapporten omtales blant annet Landinfos satsingsområder i 2021, de ulike deskenes arbeid i 2020 samt Landinfos internasjonale arbeid.