Her finner du Landinfos temanotater og responser.

Landinfos skriftlige publikasjoner er daterte og beskriver forhold slik de fremstår på publiseringstidspunktet. Vi tar forbehold om skiftende omstendigheter som kan inntreffe etter publikasjonsdato.

På Landinfos nettsider ligger nyere Landinfo-publikasjoner som fortsatt er relevante i UDIs og UNEs saksbehandling. Eldre, utdaterte publikasjoner er ikke tilgjengelige fra våre nettsider. Dersom du leter etter eldre notater eller responser, kan du ta kontakt og eventuelt få dem tilsendt.