I årsrapporten omtales blant annet Landinfos satsingsområder i 2023, de ulike deskenes arbeid i 2022 samt Landinfos internasjonale arbeid.