I årsrapporten omtales blant annet Landinfos satsingsområder i 2024, de ulike deskenes arbeid i 2023 samt Landinfos internasjonale arbeid.