Eldre publikasjoner


På Landinfos nettsider ligger nyere Landinfo-publikasjoner som fortsatt er relevante i UDIs og UNEs saksbehandling. Eldre, utdaterte publikasjoner er ikke tilgjengelige fra våre nettsider. Dersom du leter etter eldre notater eller responser, kan du ta kontakt og eventuelt få dem tilsendt.