Endringer i Landinfos portefølje på eInnsyn


Fra og med 12. juni 2020 er Landinfos saker og dokumenter søkbare under Utlendingsdirektoratets portefølje på eInnsyn. Alle Landinfos dokumenter og saker starter med «Landinfo» i tittelen, de vil dermed enkelt kunne skilles fra Utlendingsdirektoratets dokumenter og saker. Landinfos dokumenter og saker publisert før 11. juni 2020 er fortsatt søkbare under Landinfos portefølje på eInnsyn.