Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i Balkh-provinsen i 2019