Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den nordlige regionen