Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den nordøstlige regionen – oppdatering