Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den østlige regionen